تماس با ما تماس با ما

آدرس: قم، بلوار 15 خرداد (شاه سید علی)، خیابان شهید میثمی (کوی 10)
تلفن اصلی:5 - 37603571
نمابر: 37602997
وب سایت پژوهشگاه: http://iict.ac.ir
ایمل کتابخانه: qomlib.iict@yahoo.com